Geniet, maar drink met mate.

Over ons

Constiagenda.nl is jouw betrouwbare bron voor consti's in Groningen. Wij verzamelen de constitutieborrels, zodat jij weet wat je niet moet missen. Voorheen verzorgde het FVOG deze op haar website, maar met het ten onder gaan hiervan is ook deze service verdwenen. Onze site sprong op 5 september 2018 in dit gat. Naast de site introduceerden we afgelopen najaar de jaarlijkse Consti Awards, en delen we op Facebook en Instagram ook het belangrijkste nieuws voor de Groningse student-bestuurders. De komende maanden zullen we nog verder uitbreiden.

Onze motivatie

Studenten zijn volgens ons de drijvende kracht achter het succes van Groningen. Zij werken keihard in een bestuur, fractie of commissie - vaak naast hun studie. Zij organiseren activiteiten, helpen andere studenten met hun problemen en komen op voor hun rechten. Zij maken van Groningen de leukste studentenstad van Nederland. Consti's zijn een belangrijk deel van dat werk. Contacten leggen, ervaringen uitwisselen en ontspannen met elkaar. Zo worden alle verenigingen in Groningen elke dag weer een stukje beter. Wij dragen daar graag ons kleine steentje aan bij.

Onze mensen

Constiagenda.nl wordt verzorgd door een redactie van (oud-)bestuursleden uit Groningen. Als je ons wilt bereiken, stuur dan vooral een mail naar één van de volgende mensen:

Veelgestelde vragen

Een constitutieborrel (ofwel: consti; in de Randstad is 'cobo' gangbaar) wordt gegeven om de aanstelling (ofwel: constituering) van een nieuw bestuur bij een (studie)vereniging te vieren. Andere besturen komen het nieuwe bestuur feliciteren en een presentje aanbieden (ofwel: recipiëren). Hieronder wordt deze rijke traditie verder uitgelegd.

Een constitutieborrel kent een vast verloop en vaste tradities. Het recipiëren verloopt in de regel op de volgende wijze:

  1. Bij aankomst op de consti loopt iemand van de afvaardiging naar de pedel. De pedel is een man met een grote staf, de pedelstaf. Deze slaat hij drie keer tegen de grond, alvorens hij een bestuur uitnodigt om het nieuwe bestuur te constitueren.

  2. Hij of zij meldt dat zijn vereniging er is. Voor de precieze benaming geldt de volgende regel: als een onderdeel volledig is, noemen we dat voltallig. Anders spreken we van een afvaardiging. Een voorbeeld: in het geval dat het voltallige bestuur er is, dan meldt hij of zij dat het voltallige (nummer van bestuur) bestuur van (vereniging) aanwezig is. Dit zal veelal door een assistent van de pedel worden genoteerd.

  3. De afvaardiging wacht tot zij aan de beurt is. In deze tijd kan ze genieten van de befaamde gratis biertjes en netwerken met andere verenigingen.

  4. Na een tijd slaat de pedel driemaal met de pedelstaf en roept hij het volgende om:
    "Dames en heren, geacht bestuur en geachte aanwezigen. Het is mij een eer en een waar genoegen om u aan te mogen kondigen: het voltallige (nummer)e bestuur van (vereniging)!".
    Hierna begeeft de afvaardiging zich naar het bestuur.

  5. De afvaardiging stelt zich op tegenover het ontvangende bestuur. Het is hierbij zaak om de personen met dezelfde functie tegenover elkaar te zetten: de voorzitter gaat dus tegenover de ontvangende voorzitter staan, de secretaris tegenover de ontvangende secretaris enzovoort.

  6. Het bestuur wordt gefeliciteerd. In de regel houdt de voorzitter een korte toespraak over de banden tussen de vereniging in kwestie en de afvaardiging. Na afloop hiervan wordt het cadeau overhandigd aan het bestuur. Hierna zal de voorzitter van het ontvangende bestuur een kort weerwoord houden, waarna in de regel het (alcoholische onderdeel van het) cadeau geconsumeerd zal worden en er ruimte is om de bestuursleden te feliciteren.

Zodra een alcoholisch (component van een) cadeau geopend is, dient het bestuur het normaliter op te drinken. Dit is ook de reden dat constitutieborrels redelijk zwaar zijn: de grote hoeveelheden alcohol van verschillende soorten. Het gaat hier om een gebruik en zeker niet om een plicht of dwang.

De afvaardiging mag meedrinken, als zij dit wijs acht voor de goede band tussen haar en de vereniging waar zij te gast is. Mocht een bestuur in zo'n toestand worden geacht dat nog meer drinken de goede afloop van de avond in het geding brengt, dan kan de afvaardiging ervoor kiezen de alcohol gesloten te laten en deze aan te bieden aan het bestuur om later nog eens van te genieten. Besturen in een dergelijke toestand zullen dit in de regel erg waarderen.  

Tijdens constitutieborrels mogen de bezoekende besturen objecten van de ontvangende vereniging brassen. Dit betreft verenigingsobjecten: de pedelstaf, de pedel, de bestuursleden en het gastenboek. Deze dienen via de voordeur van het etablissement naar buiten te worden gebracht. Als dit lukt, moet het bestuur van de ontvangende vereniging een tegenprestatie leveren om het gebraste goed terug te krijgen. Het bestuur moet binnen 24 uur met een brief op de hoogte worden gebracht van een gebrast goed.

Besturen willen natuurlijk voorkomen dat er gebrast wordt. Daarom zetten zij beveiligers in. Deze houden de gewilde objecten in de gaten en zorgen ervoor dat ze in handen van de vereniging blijven. Er zijn in Groningen een aantal disputen die beveiligers leveren, waaronder Ted van der Parre. In hun pogingen door de beveiliging heen te breken gebruiken brassers vaak veel kracht gebruikt en dikwijls ontstaat er schade aan zowel het te brassen object als aan de borrellocatie. Braspogingen kunnen er dan ook erg wild aan toe gaan.

Het overzicht is samengesteld uit openbare bronnen. De logo's dienen alleen ter illustratie en spreken geen band uit met de weergegeven vereniging. Mocht je ondanks dat tóch een vraag of verzoek hebben, mail dan naar info@constiagenda.nl.